Persbericht

Sneller toegang voor patiënten tot betaalbare en innovatieve geneesmiddelen

Vandaag werden de eerste hervormingen van het geneesmiddelenbeleid in België goedgekeurd in de commissie Gezondheid van De Kamer. Patiënten zullen zo sneller toegang krijgen tot betaalbare en innovatieve geneesmiddelen. De procedures om als geneesmiddelenfabrikant een product op de markt te brengen worden gemoderniseerd. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is verheugd: “Een sterke overheid zorgt ervoor dat wie ziek is, alle wapens in handen krijgt om de strijd aan te kunnen gaan. Deze hervorming zorgt voor een eerlijkere competitie onder farmabedrijven. Dat moet leiden tot meer betaalbare en innovatieve behandelingen voor onze patiënten. Daarbij zal een speciale rol worden weggelegd voor de patiënten zelf. De patiënt komt zo opnieuw op de eerste plaats”.

Een jaar geleden stelde minister Vandenbroucke samen met het RIZIV de contouren van een vernieuwd geneesmiddelenbeleid voor in een roadmap. De roadmap is het resultaat van intens overleg met de verschillende stakeholders. Vandaag werd een reeks voorstellen goedgekeurd in commissie Gezondheid van De Kamer

 

Harde stop voor contracten met confidentiële kortingen bij patentverval

 

Een belangrijke eerste stap in de hervorming betreft de contracten met confidentiële kortingen (waarover het RIZIV gisteren de correcte cijfers over de uitgaven verspreidde). Deze contracten zullen onmiddellijk worden stopgezet na verval van bescherming van het originele product onder contract (bv. door een octrooi), wanneer er alternatieven op de markt kunnen komen. Op die manier bevorderen we de markttoegang van generieken of biosimilars en dus goedkopere alternatieven. Bovendien zal de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen 1 jaar voordien een prijs bepalen die ze bij het aflopen van het contract met het originele geneesmiddel beoogt. Fabrikanten van generieke en biosimilaire geneesmiddelen krijgen inzage in deze prijs. Zo krijgen zij meer zekerheid over de prijszetting en nemen zij geen risico bij het betreden van onze markt. Dat moet zorgen voor gezondere competitie. ​

 

Patiënten kunnen sneller toegang krijgen tot beloftevolle, innovatieve therapieën

 

Nieuwe procedures voor vroege en snelle toegang moeten in afwachting van een beoordeling door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, de toegang mogelijk maken tot baanbrekende behandelingen voor Belgische patiënten bij medische nood. Zij vormen een essentiële schakel om patiënten sneller vooruit te kunnen helpen. Met het nieuwe systeem wil minister Vandenbroucke beloftevolle, innovatieve therapieën vroegtijdig vergoeden. Dat kan zelfs al voor de positieve beoordeling van het Europese Geneesmiddelenagentschap. Patiënten moeten in zo’n geval dus niet wachten tot de beoordelingsprocedure is doorlopen. ​

 

Het initiatief hiervoor ligt nog steeds bij de bedrijven. Maar door de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en bepaalde financiële incentives te voorzien, zullen zij dat ook doen. Zo wordt het niet alleen aantrekkelijker voor bedrijven om onze markt te bedienen, vooral patiënten worden hier beter van omdat het hun kansen verhoogt. ​ ​

 

Patiënten mee aan de knoppen van het geneesmiddelenbeleid

 

Patiënten zullen ook beter betrokken worden bij de procedures. Het patiëntenforum binnen het RIZIV moet de relaties coördineren tussen de patiëntenverenigingen en de Commissie voor Advies in geval van Tijdelijke Tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel (CATT) alsook de Commissie Terugbetaling Geneesmiddelen (CTG). In deze beide commissies zullen zij vast vertegenwoordigd worden. Ook het inroepen van ad-hoc expertise zal in beide commissies mogelijk zijn. Het forum zal ook de taak krijgen om de aanvragen van deze commissies aan patiëntenverenigingen en vice versa te coördineren