Biografie

2020 - nu: Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

2015 - 2020: Professor aan de Universiteit van Amsterdam

2012 - 2020: Professor aan de Universiteit van Antwerpen (20%), Faculteit Sociale en Politieke Wetenschappen, 'Leerstoel Herman Deleeck'

2012 - 2015: Professor aan de K.U. Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

2011 - 2015: Den Uyl-leerstoel, Universiteit van Amsterdam, Graduate School of Social Sciences

2010 - 2011: Senator

2009 - 2010: Lid van het Vlaams Parlement

2004 - 2009: Minister vice-president en minister van Werk, Onderwijs en Vorming (Vlaamse regering)

2003 - 2004: Minister van Werk en Pensioenen

1999 - 2003: Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

1994 - 1995: Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

1995 - 1996: Voorzitter van de SP-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)

1989 - 1994: Voorzitter van de SP (nu Vooruit)

1985 - 1996: Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

1982 - 1985: Medewerker aan de SP-studiedienst SEVI

1978 - 1980: Onderzoeksassistent Centrum voor Economische Studiën, K.U. Leuven

1996 - 1999: Dr. Phil., Faculty of Social Studies (Oxford University)

1981 - 1982: Master of philosophy in economics (Cambridge University)

1973 - 1978: Master in de economische wetenschappen (KULeuven)

Men vindt zijn wetenschappelijke publicaties via Publicaties Frank Vandenbroucke