Nieuws

Persbericht

Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg: samenstelling Toezichtcommissie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de concrete samenstelling van de Toezichtcommissie regelt in het kader van een kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Persbericht

Aanstelling van de voorzitter van de FOD Volksgezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de voorzitter van de FOD Volksgezondheid.

Toespraak

Opening wachtpost Leuven

Samenwerking in onze gezondheidszorg - tussen eerste en tweede lijn - is van groot belang. De opening van de wachtpost op de site van het Heilig Hart Ziekenhuis is dan ook een goede zaak. Ik gaf er de volgende boodschap mee. 
Toespraak

Proclamatievering interuniversitaire huisartsenopleiding

Dit jaar studeren er 330 huisartsen af aan de interuniversitaire huisartsenopleiding. Ik was aanwezig op de proclamatieviering in Antwerpen en gaf er een toespraak. Deze vindt u hier terug met de bijhorende slides. 
Toespraak

Opening wijkgezondheidscentrum Kessel-Lo

Het wijkgezondheidscentrum in Kessel-Lo bestaat 17 jaar en is de voorbije jaren steeds gegroeid. Bij de plechtige opening van hun nieuwe gebouw, werd ik uitgenodigd om een toespraak te geven. Deze vindt u hier integraal terug.
Persbericht

Sociale bepalingen voor orthopedische technologen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed omtrent diverse sociale bepalingen voor orthopedische technologen.

Persbericht

Eierstokkanker toegevoegd aan lijst van vergoedbare ziekten van het Asbestfonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele formele aanpassingen regelt in het kader van de erkenning van eierstokkanker door het Asbestfonds.

Persbericht

Energie: uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor werkgevers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat de RSZ toelaat betalingstermijnen toe te kennen voor de bijdragen verschuldigd voor het derde en vierde kwartaal 2022 en voor het eerste kwartaal 2023, zonder toepassing van sancties.

Toespraak

Academische zitting MS-Liga Vlaanderen

Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de MS-Liga Vlaanderen hield de organisatie een academische zitting die ik mocht afsluiten. In mijn toespraak benadrukte ik het belang van multidisciplinaire samenwerking. Meer daarover leest u hier. 
Toespraak

Opening Diabeteshuis Gent

Twintig jaar nadat ik het eerste Diabeteshuis opende in Gent, werd ik er verwelkomd op de openingsavond van het nieuwe Diabeteshuis. Ik gaf er een toespraak over de hervorming van de zorg en zoomde in op de diabeteszorg. Daarbij kwam ook het statuut van de bekwame helper ter sprake. Mijn volledige speech vindt u hier. 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.