Nieuws

Persbericht

Vaststelling van de honoraria voor de bereiding, levering en toediening van griepvaccins

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat, naar analogie met de COVID-19-vaccins, een systeem van honoraria invoert voor de bereiding, levering en toediening van griepvaccins.

Persbericht

Frank Vandenbroucke wil betere zorg aan patiënten in woonzorgcentra bieden

Patiënten met dementie verdienen de best mogelijke zorg. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zorgt er daarom voor dat bepaalde artsen-specialisten op bezoek kunnen gaan in het woonzorgcentrum en hiervoor beter vergoed worden. 
Persbericht

COVID- en griepvaccinatiecampagne: vergoedingen vastgelegd voor onze zorgverleners die prik zetten

Vandaag is op het Verzekeringscomité van het RIZIV het ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de financiering vastlegt voor de voorbereiding en de toediening van COVID- én griepvaccins door artsen, apothekers en verpleegkundigen, en dit tussen 1 oktober 2023 en 31 december 2023.
Persbericht

Samenwerkingsakkoord inzake de erkenning van verzekeringsinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap inzake verzekeringsinstellingen.

Persbericht

Nieuw dit schooljaar - Voor CLB's wordt het gratis om sessies van geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen te organiseren

Met de start van dit nieuwe schooljaar wordt het voor CLB's - op voorwaarde dat ze een overeenkomst ondertekenden met een Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg - voortaan gratis om sessies van geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen te organiseren. 
Persbericht

Benoeming van de adjunct-algemeendirecteur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de adjunct-algemeendirecteur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) benoemt.

Persbericht

Herverdeling van kredieten in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met een transfer voor het dekken van uitgaven in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2024.

Persbericht

Benoeming van de administrateur-generaal van het FAGG

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) benoemt.

Persbericht

Vaststelling van de dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Persbericht

Technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit vervangt.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.