Nieuws

Persbericht

Apothekers helpen patiënten met afbouw gebruik slaapmiddelen

Apothekers breiden hun rol als farmaceutisch zorgverstrekker verder uit. Zo zullen ze vanaf 1 februari mensen van nabij kunnen ondersteunen bij de afbouw van het gebruik van slaapmiddelen. De huisarts moet dergelijke behandeling bij de apotheker voorschrijven. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke versterkt zo de rol apothekers verder binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Tegelijk pakt hij op die manier problematisch gebruik van slaapmiddelen in België aan. 
Persbericht

Resultaten afvalwater vluchten uit China bekend: geen reden tot ongerustheid

De resultaten van het afvalwater van de laatste vluchten uit Hainan (China) op Brussels Airport zijn bekend. Zo goed als alle reizigers op deze vluchten konden een negatief test-certificaat voorleggen en er zijn geen zorgwekkende varianten gevonden of varianten die we op vandaag niet kennen. 
Toespraak

Nieuwjaarsfeest FOD Volksgezondheid

Vandaag vond de nieuwjaarsreceptie van de FOD Volksgezondheid plaats. Ik nam er de tijd om alle medewerkers te bedanken voor hun inspanningen van het voorbije jaar en richtte mij ook op de uitdagingen van het komende jaar. 
Persbericht

Extra steun voor huisartsenwachtposten

De huisartsenwachtposten kunnen binnenkort rekenen op versterking in de weekends. De Medicomut bereikte gisteren een principeakkoord over een eerste maatregel om op zeer korte termijn de wachtposten financieel te ondersteunen.
Persbericht

Hogere tarieven voor geconventioneerde kinesisten. Remgelden voor patiënten blijven dezelfde

De federale regering keurde vrijdag op de ministerraad de nieuwe conventie voor de kinesitherapeuten goed op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Er wordt een aanzienlijke investering van 132 miljoen euro gedaan in de sector van de kinesitherapie. Dit betekent dat de begroting voor de kinesitherapie niet alleen stijgende prijzen volgt, maar bovenop de inflatie ook nog een groei van de uitgaven toelaat van 3,4 procent. Patiënten betalen nog steeds hetzelfde, want aan de…
Persbericht

Depenalisatie van hulpverleners werkzaam in risicobeperkende gebruiksruimtes voor drugsgebruikers - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het wettelijk kader voor risicobeperkende gebruiksruimtes voor drugsgebruikers verduidelijkt.

Persbericht

Verlenging van de termijn voor post-mortem gebruik van gameten en embryo’s door overlevende wensouders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat het voor een overlevende partner mogelijk maakt om tot vijf jaar na het overlijden van de andere wensouder over te gaan tot het gebruik van gameten en embryo’s. Het gaat om zeer uitzonderlijke situaties, waarbij de overlevende partner wenst om alsnog over te gaan tot de behandeling, na het overlijden van de andere wensouder.

Persbericht

Sociale Zaken: wijzigingsclausule aan de overeenkomst tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een wijzigingsclausule aan de overeenkomst M/22 voor de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen voor 2023 goed.

Persbericht

COVID-19: wijziging van het samenwerkingsakkoord over de verwerking van vaccinatiegegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed over de verwerking van gegevens over de vaccinaties tegen COVID-19.

Persbericht

Belgisch voorzitterschap van de EU: overdracht van kredieten naar de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke akkoord met een overdracht van kredieten uit de interdepartementale provisie voor het dekken van de uitgaven in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie naar de kredieten van de FOD Sociale Zekerheid.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.