Nieuws

Persbericht

Meer tijd voor huisartsen voor reorganisatie wachtposten

Huisartsenwachtposten krijgen een jaar extra tijd -tot 1 januari 2026- om zich te herorganiseren  in grotere samenwerkingsverbanden. Zij die willen, kunnen evenwel vervroegd instappen op 1 januari 2025. 
Persbericht

Wijzigingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering in het kader van ambtshalve schrapping

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering, gecoördineerd op 14 juli 1994, wijzigt.

Persbericht

Benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie voor de toepassing van de wet over zwangerschapsafbreking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie. Deze commissie zal de toepassing van de bepalingen van de wet van 15 oktober 2018 betreffende de zwangerschapsafbreking evalueren.

Persbericht

Gesuperviseerde professionele praktijk voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen wordt uitgesteld

Het invoeren van de verplichte gesuperviseerde professionele praktijk voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen wordt uitgesteld voor 2 jaar. Een wetsvoorstel dat voor dit uitstel moet zorgen, wordt hiervoor aan het parlement voorgelegd. 
Toespraak

The right to be forgotten

Op de High level conference on Ending Financial Discrimination Against Cancer Survivors gaf ik een speech over het Belgische beschermingsmechanisme dat ervoor zorgt dat personen die hersteld zijn van kanker of van bepaalde chronische ziekten niet meer gediscrimineerd worden wanneer ze hypotheken, leningen en verzekeringen willen aangaan. Deze Engelstalige speech kan je hieronder lezen. 
Persbericht

Medical Hub: integratie in het ziekenhuislandschap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Defensie Ludivine Dedonder een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake het de integratie van het Militair Hospitaal Koningin Astrid in het Belgisch ziekenhuislandschap.

Persbericht

Voorwaarden voor het Terug Naar Werk-fonds - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepalingen van de wetgeving rond het “Terug Naar Werk-fonds” uitvoert.

Persbericht

Aanpassing toepassingsgebied van de flexi-jobs

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die het toepassingsgebied van de flexi-jobs aanpassen.

Persbericht

Financiering van het Fonds voor de medische ongevallen voor het jaar 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2022.

Persbericht

Diverse bepalingen inzake seizoensarbeid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse bepalingen inzake seizoensarbeid omvat.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.