Nieuws

Toespraak

Commercial determinants of health

Speech of minister Vandenbroucke on the occasion of the WHO conference on Commercial determinants of health on June 12th 2024.
Toespraak

Unplanned care: achievements and challenges

Speech by Frank Vandenbroucke at the symposium for the Belgian Society of Emergency & Disaster Medicine.
Persbericht

Verlenging van het moratorium op de vestiging van nieuwe apotheken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende verlenging van het moratorium op de vestiging van nieuwe apotheken.

Persbericht

Wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke de vijfde wijzigingsclausule goed bij de nationale overeenkomst van 12 december 2019 tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen.

Persbericht

Gegevensverwerking Zorgcentra na Seksueel Geweld

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de registratie van gegevens in de Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG).

Persbericht

Evenwichtsdotatie werknemers en zelfstandigen voor 2023 en 2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het definitieve bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2023 en tot wijziging van de bedragen voor het jaar 2024.

Persbericht

Begeleidingsgesprek voor het goede gebruik van geneesmiddelen voor chronische obstructieve longziekte

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een wijzigingsclausule goed bij de overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen, alsook een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het begeleidingsgesprek voor goed gebruik van geneesmiddelen voor chronische obstructieve longziekte.

Persbericht

Investeringen van de ziekenfondsen en de landsbonden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 29, § 4, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Toespraak

De gezondheidszorg van morgen: niet ‘minder van hetzelfde’, noch ‘meer van hetzelfde’, maar ‘meer van iets anders’

Toespraak van Frank Vandenbroucke op het colloquium over 60 jaar RIZIV. 
Persbericht

Detachering van personeelsleden van het FAGG naar de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van ministerieel besluit goed tot regeling van de detachering van personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) naar de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.