Persbericht

Praktijkassistent – een nieuw zorgberoep ter ondersteuning van artsen

Artsen moeten zich echt kunnen toeleggen op de zorg voor hun patiënten. Om dat mogelijk te maken, komen er praktijkassistenten, een nieuw zorgberoep. Het profiel van dit nieuwe zorgberoep werd vrijdag – op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke - door de federale regering goedgekeurd. De eerste opleidingen - georganiseerd door de deelstaten - gaan in het najaar van 2024 van start. "Het nieuwe profiel van praktijkassistent zorgt ervoor dat artsen veel beter ondersteund kunnen worden. Tegelijk biedt het de mogelijkheid om mensen - mits de nodige opleiding - sneller en flexibeler te laten doorgroeien naar andere zorgprofielen waar vandaag een tekort aan is", zegt Vandenbroucke.

Met deze regering investeert minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, volop in onze gezondheidszorg. Maar investeren alleen volstaat niet. Ook hervormen is nodig om de uitdagingen voor de toekomst tot een goed einde te brengen. Zo is er - onder meer - de 'New Deal voor de Huisartspraktijk'. Deze nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat de huisarts opnieuw meer tijd kan spenderen aan datgene waar hij of zij voor opgeleid is, met name zorgen voor de patiënt.

Om artsen beter te kunnen ondersteunen wordt er daarom een nieuw zorgberoep gecreëerd: de praktijkassistent. Iemand met deze functie zal aan de slag kunnen gaan in de huisartspraktijk, maar ook in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum of woonzorgcentrum. De praktijkassistent zal het werk van artsen en andere zorgverstrekkers kunnen verlichten voor technisch-ondersteunende medische taken. Het kan bijvoorbeeld gaan over de afname van stalen voor het labo, maar praktijkassistenten kunnen ook inspringen bij het onthaal, of aantal administratieve, logistieke en IT-taken op zich te nemen. 

Vandenbroucke: "Op die manier willen we extra tijd creëren voor het contact tussen huisarts en patiënt, en zorgen we ervoor dat ook verpleegkundigen in een ziekenhuis of elders zich niet te veel moeten bezighouden met administratieve of logistieke taken. Zo kunnen ook zij zich volop focussen op zorg voor de patiënt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de opvolging van patiënten met een chronische aandoening die op regelmatige basis in de huisartspraktijk langskomen."

De opleiding praktijkassistent zal anderhalf jaar duren, waarvan zes maanden stage, en moet ook nieuwe profielen aantrekken in de zorg.  Iemand die geboeid is door IT, door administratie of logistiek, kan op deze manier veel makkelijker de zorg binnenstromen als die dat wenst. Of door brugopleidingen te organiseren naar andere zorgberoepen, kan een praktijkassistent bijvoorbeeld ook veel sneller doorgroeien naar het beroep van verpleegkundige.

Vandenbroucke: "Met andere woorden zorgt dit nieuwe profiel van praktijksassistent ervoor dat artsen en verplegend personeel niet alleen veel beter ondersteund kunnen worden, tegelijk biedt het de mogelijkheid dat mensen - mits de nodige opleiding - sneller en flexibeler kunnen doorgroeien naar andere zorgprofielen. Zorgprofielen waar vandaag een tekort aan is, zoals verpleegkundigen. Precies daarom is het belangrijk dat het beroep van de praktijkassistent een zorgberoep is." 

"Alleen op deze manier creëren we een omgeving waarin artsen en verplegend personeel een lange en duurzame carrière uitbouwen, met een gezond evenwicht tussen werk en persoonlijk leven. Die uitdaging kunnen we alleen aan door volop in te zetten op nieuwe samenwerking met andere profielen. De gloednieuwe opleiding tot praktijkassistent speelt daarop in. Het is nu aan het onderwijs om de opleiding vanaf volgend academiejaar te organiseren.”

Takenpakket van de praktijkassistent?

Praktijkassistenten zullen in de wetgeving op de zorgberoepen omschreven worden als paramedici. Ze zijn verantwoordelijk voor het (telefonisch, elektronisch en fysiek) onthaal in de huisartspraktijk. Ze bieden ondersteuning in het zorgverleningsproces, nemen administratieve en boekhoudkundige taken op zich, bieden logistieke ondersteuning en voeren onder de eindverantwoordelijkheid van de arts, een aantal welomschreven en geprotocolleerde medisch-technische taken uit. Die kerntaken houden vooral verband met het verzamelen en behandelen van stalen: een eenvoudige bloedafname of andere staalafname (zoals een Covid-test) of urinetest; controle van de bloeddruk, registratie van een elektrocardiogram, het steriel materiaal klaarzetten voor een interventie (zoals wondhechting).