Toespraak

Opening huisartsenwachtpost Druivenstreek

Met de opening van de huisartsenwachtpost in Wezembeek-Oppem wordt een belangrijke werf afgerond. Na twintig jaar vormt deze opening immers het sluitstuk in de vorming van de huisartsenwachtposten over heel het land. Twintig jaar geleden had ik het genoegen om de allereerste wachtpost te openen, vandaag opende ik de 106e én laatste wachtpost van ons land. Mijn toespraak voor dit feestelijk moment, lees je hieronder.

Beste huisartsen en zorgverleners,

Laat me beginnen met het allerbelangrijkste vandaag en dat is jullie proficiat wensen met de opening van deze wachtpost voor de Druivenstreek.

Proficiat, omdat dit een vorm van samenwerking is in onze gezondheidszorg die alleen maar voordelen oplevert. Voor jullie, maar ook voor de belangen die jullie dienen. En dat zijn de belangen van de patiënt. Ook wanneer die zorg nodig heeft op moeilijke uren.

Ik besef dat wachten doen en niet-planbare zorg verzekeren tijdens weekends en nachten niet evident is, en niet de meest aangename is kant van jullie job. Maar het is een inherent deel van jullie werk, het is essentieel voor een goed functionerende eerste lijn.

We kunnen en mogen de wacht niet overlaten enkel aan de tweede lijn, dat zou noch solidair noch wenselijk zijn. De huisartsenwachtposten zijn in dit opzicht een mooie schakel tussen de eerste en de tweede lijn, en we moeten de samenwerking en afstemming met de spoeddiensten verder verbeteren.

 

Ik hoef jullie niet te vertellen dat jullie beroep de voorbije 20 jaar sterk is geëvolueerd. Tot 20 jaar geleden stonden jullie er vaak alleen voor. Toen speelde het beroep van huisarts zich vaak af enkel en alleen binnen de muren van de eigen praktijk. Ook voor de wachten stonden jullie er alleen voor, bovendien dikwijls in onveilige omstandigheden.

Daar heb ik toen - in mijn eerste leven als bevoegd minister - op ingegrepen door het opzetten van huisartsenwachtposten. Om jullie veel meer en veel beter te ondersteunen bij het opnemen van de wacht: door te voorzien in goeie infrastructuur, door te zorgen voor onthaalmedewerkers, of een wagen met chauffeur bijvoorbeeld.  

Met andere woorden: door ervoor te zorgen dat jullie wél zo goed mogelijk omringd en ondersteund werden, zelfs op de meest onmogelijke uren, en door ervoor te zorgen dat jullie jullie waardevolle werk in beste omstandigheden kunnen uitvoeren.

Door die huisartsenwachtposten bovendien collectief te organiseren hoeven jullie minder wachten op te nemen, is er meer balans tussen werk en privé, en dus ook een groter welbevinden voor jullie. Althans, dat hoop ik oprecht.

 

En met de opening van deze huisartsenwachtpost is de cirkel helemaal rond. Want exact 20 jaar geleden had ik het genoegen om de allereerste wachtpost te openen, in Deurne was dat toen, en vandaag mag ik hier samen met jullie voor de 106e én laatste. Dat betekent dat hele land nu gedekt is. Dit is dus een belangrijke dag voor de hechte gemeenschap van zorg die we willen vormen. Ik wil iedereen die betrokken is geweest bij de oprichting van deze laatste wachtpost, hier in de Druivenstreek, dan ook oprecht bedanken.

 

Als het van mij afhangt, zal niet alleen deze maar ook de volgende regering blijven investeren in de versterking van alle wachtposten in ons land. Vandaag al gaat het om een jaarlijkse investering van bijna 50 miljoen euro.

En dat is ook nodig, want we mogen niet stilzitten. Er zijn nog uitdagingen voor de niet-planbare zorg.

  • Eerste uitdaging: de uitrol van de 1733 over alle wachtposten van dit land. Dit om voorafgaande triage te ondersteunen, zodat jullie tijdens de wacht enkel patiënten zien waarvoor dringende zorg écht noodzakelijk is. Samen met collega Annelies Verlinden heb ik daarvoor de nodige middelen vrijgemaakt, zodat we voldoende operatoren kunnen aanwerven en alle wachtposten bediend worden tegen tweede jaarhelft van 2024. Dat is alvast mijn engagement.
     
  • Tweede uitdaging: hoe huisartsen op een faire en goeie manier verlonen tijdens de wacht? Jullie krijgen een beschikbaarheidsvergoeding van 7,17€ per uur. Daarnaast kunnen jullie een raadpleging of een huisbezoek aanrekenen. Tijdens de diepe nacht is het ereloon voor een raadpleging 58,77 euro en voor een huisbezoek 99,34 euro. Wel, ik kan jullie vandaag zeggen dat een reflectie opgestart is binnen de MEDICOMUT met de vraag of dit wel de beste en meest faire verloningswijze is voor jullie. Is het bijvoorbeeld niet logischer om te voorzien in een hoger beschikbaarheidshonorarium, zodat jullie zeker zijn van een billijk inkomen tijdens de nacht, ongeacht het aantal geziene patiënten?
     
  • Derde uitdaging: vandaag moeten de wachtposten open zijn tijdens het weekend en op feestdagen. Ik geloof sterk in een verdere uitrol van deze dienstverlening tijdens de weekavonden en -nachten, zodat jullie de balans werk-privé ook tijdens de week beter kunnen organiseren. De organisatie en financiering van de weekwachten is reeds mogelijk, als de huisartsen dit wensen. Ik ben ervan overtuigd dat dit stelselmatig zal toenemen.
     
  • Vierde en laatste uitdaging: de functionele samenwerkingsverbanden. Ik begrijp dat dit voor jullie geen evidentie is. Deze wachtpost is pas opgestart en nu al wordt jullie gevraagd contacten te leggen met andere wachtposten voor verdere samenwerking. Maar het is een weg die we - mijns inziens - moeten inslaan en verder bewandelen, en waarin ik wil investeren, om de eenvoudige reden dat samenwerking loont. Om de eenvoudige reden dat samenwerking ook jullie ten goede komt.

Precies om die verschillende uitdagingen tot een goed einde te brengen, wil ik de volgende jaren de huisartsenwachtposten blijven versterken, en er een extra investeringslaag bovenop leggen. Zo keurde de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen in juli nog een nieuw financieringsmodel goed dat samenwerking tussen de verschillende wachtposten mogelijk maakt, met inbegrip van weekwachten.

De uitvoering van deze nieuwe financiering betekent nog eens een extra investering van 22 miljoen euro. Op het moment dat ook die samenwerkingsverbanden en de weekwachten uitgerold zullen zijn, gaat het dus over een totale investering in de wachtposten van meer dan 70 miljoen euro per jaar. In vergelijking met 2019 betekent dat bijna een verdrievoudiging van het budget. En zoals ik al zei, het is een investering die jullie, huisartsen, ten goede zal en moet komen. Daar ben ik echt van overtuigd.

 

Ik sluit hier graag af, maar niet zonder te benadrukken dat we de volgende maanden opnieuw stappen vooruit zullen zetten om met en voor jullie het juiste evenwicht te vinden. Een evenwicht tussen autonomie én verantwoordelijkheid, met een goeie balans tussen werk en privé én een billijke vergoeding. Dat allemaal samen met de beste zorg voor de patiënt, op het moment dat de patiënt jullie zorg heel hard nodig heeft. Daar gaat dit om.

Ik dank jullie nu al voor jullie engagement, ik dank jullie nu al voor jullie flexibiliteit. Ik wens jullie heel veel succes!