Persbericht

IMC beslist over nieuwe screening baarmoederhalskanker

De interministeriële conferentie Volksgezondheid bereikt een akkoord over de nieuwe baarmoederhalsscreening. Weldra kunnen vrouwen tussen 30 en 64 jaar om de vijf jaar een HPV-test laten afnemen. Experts pleiten al langer om boven de 30 jaar het cytologisch onderzoek te vervangen door een HPV-test. Voor vrouwen van 25 tot 29 jaar blijft het cytologisch onderzoek om de 3 jaar de beste manier om te screenen.

De federale overheid zal de testen financieren. Tot nog toe was er reeds budget voorzien voor het cytologisch onderzoek om de drie jaar. De federale regering zal in de toekomst ook de financiering van de HPV-testen op zich nemen. Dit gaat gepaard met het wijzigen van de screeningsprocedure. Elke vrouw boven de 30 jaar zal een HPV-test kunnen laten afnemen. Bij een positief resultaat, volgt er ook een cytologisch onderzoek. Daarvoor voorziet federaal minister van Volksgezondheid 40 miljoen euro.  

Om een groot effect op de volksgezondheid te hebben, moeten de deelstaten zorgen voor hogere deelname aan de screening. Bijna 40 procent van de vrouwen in Vlaanderen laat nooit een uitstrijkje doen, zelfs na een uitnodiging. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers zelfs een pak hoger, respectievelijk 53 en 51 procent. Daar ligt dus een belangrijke opdracht voor de deelstaten. Zij kunnen ook vanaf 2025 zelfafnametesten organiseren, gericht op meer kwetsbare doelgroepen.  

Niet enkel een vroegtijdige screening is belangrijk, maar ook de vaccinatie van de jongeren. De HPV-vaccinatie is opgenomen in het vaccinatieprogramma van de deelstaten. Het HPV-vaccinatieprogramma wordt georganiseerd en gefinancierd door de deelstaten en wordt aangeboden aan jongeren van het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen en het tweede jaar secundair onderwijs in Wallonië en Brussel (2 dosissen met interval van 6 maanden). Naast de georganiseerde vaccinatieprogramma’s van de deelstaten, worden de HPV-vaccins Cervarix en Gardasil 9 terugbetaald door het RIZIV voor meisjes van 12 tot 19 jaar (2 of 3 dossisen), indien ze nog niet gevaccineerd zijn via het programma van de deelstaten. Sinds augustus 2022 besliste minister Vandenbroucke om ook het vaccin Gardasil 9 terug te betalen voor jongens van 12 tot 19 jaar. 

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: “Als we levens van jonge vrouwen kunnen redden, is er geen enkel excuus om dat niet te doen. Daarom kiezen we nu een oplossing waar iedereen beter van wordt. We kiezen resoluut voor de beste manier om zoveel mogelijke vrouwen te beschermen tegen baarmoederhalskanker. Daarom is het belangrijk om vrouwen veel meer te sensibiliseren. Te wijzen op de gevaren, en vooral het belang om er vroegtijdig bij te zijn.” Hij wijst erop dat ook de jongere groep tussen de 25 en 29 jaar een uitstrijkje moet laten nemen. Dat werkt goed en wordt terugbetaald.