Persbericht

Patiëntenverenigingen krijgen meer middelen en meer inspraak

De patiëntenverenigingen krijgen meer ondersteuning en meer inspraak om hun belangrijke rol in onze gezondheidszorg mee te blijven vormgeven. Dat besliste de federale regering op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “Toegankelijke, betaalbare en hoogstaande zorg voor elke patiënt: daar zetten patiëntenverenigingen zich voor in. Om die doelstelling maximaal in beleid om te zetten, is de stem van patiënten cruciaal. Met deze beslissing krijgen ze de financiële steun om hun rol te blijven spelen, maar ook meer inspraak”, zegt Vandenbroucke.

Patiëntenverenigingen spelen een belangrijke rol in onze gezondheidszorg: ze informeren uiteraard en, komen op voor de belangen van de patiënt, maar brengen ze ook met elkaar in contact zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen. Op die manier hebben het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) vzw en de Ligue des Usagers des Services de Santé vzw (LUSS) de afgelopen jaren een schat aan informatie en inzichten van patiënten verzameld die belangrijk zijn om ons gezondheidszorgbeleid op af te stemmen. Zes jaar geleden kregen beide koepelorganisaties daar de eerste structurele financiering voor. Met die middelen richtten ze regionale antennes op – VPP samen met Trefpunt Zelfhulp vzw in Limburg en LUSS in Luik - om op het terrein verenigingen in hun werking te ondersteunen en de stem van de patiënt concreet vorm te geven. 

Vanaf 2023 investeert de federale regering extra in deze verenigingen: zo zal de structurele financiering van zowel het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) als de vzw Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) verhoogd worden. Het moet beide organisaties toelaten hun activiteiten uit te breiden om de stem van de patiënt in het federale gezondheidszorgbeleid nog te versterken. Met de bijkomende middelen zullen zij in twee extra provincies een gelijkaardige ondersteuning ontplooien. 

Frank Vandenbroucke: “Ervaringen en kennis van patiënten die een bepaalde ziekte hebben, en een behandeling volgen, zijn uitermate waardevol bij het ontwikkelen en evalueren van het gezondheidszorgbeleid. Ook in het regeerakkoord staat dat de kwaliteit en toegankelijkheid van ons zorgstelsel continu moet worden verbeterd en aangepast aan de nieuwe behoeften van patiënten. Bovendien is de opdracht van de verenigingen de afgelopen jaren ook toegenomen en gediversifieerd. Ze zullen nu dus beter gesteund worden in die groeiende rol.”  

Else Tambuyze, directeur van het VPP: “De verhoging van het budget voelt als een erkenning voor het belangrijke werk dat de patiëntenverenigingen verrichten en daarvoor zijn we de minister dankbaar. In Limburg is onze gezamelijke antenne (Zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie vzw (ZOPP)) ondertussen niet meer weg te denken. ZOPP maakte Limburg pionier in het inzetten van ervaringsdeskundigen in ziekenhuizen en beleidsorganen. Patiënten krijgen er via hun verenigingen een stem in het beleid, de kwaliteit en de organisatie van de zorg”.  

“En het gaat verder dan dat” aldus Peter Gielen van Trefpunt Zelfhulp vzw. “ZOPP ontlast patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen door hen te helpen met administratieve en beleidsmatige taken. Zo krijgen de verenigingen meer tijd voor hun kernopdracht: opkomen voor de belangen van hun achterban en lotgenotencontact. Het is onze droom om in elke provincie praktische, inhoudelijke en beleidsondersteuning te kunnen bieden.”  

De toelages voor de patiëntenverenigingen worden verhoogd met 250.000 euro (van 513.412 euro naar 763.412 euro). Dat wordt geregeld in het voorontwerp dat de ministerraad nu goedkeurde.