Persbericht

Wijzingingsclausules bij overeenkomsten voor verschillende zorgverleners

Afgelopen vrijdag heeft de federale regering een aantal wijzigingen goedgekeurd in de overeenkomsten tussen de ziekenfondsen en verschillende zorgsectoren. Verpleegkundigen, opticiens, bandagisten, orthopedisten, vroedvrouwen en logopedisten beslisten samen met de ziekenfondsen hoe de middelen voor 2023 het best worden ingezet. Zo werd recent ook het honorarium voor raadpleging van een huisarts verhoogt tot 30 euro. Het remgeld voor de patiënt blijft evenwel ongewijzigd.

Na de gezondheidscrisis hebben we een energiecrisis gekend die ook een impact had en heeft op de zorgsector. De sector kent een hoge inflatie en wordt geconfronteerd met stijgende materiaal- en energiekosten. 

Vrijdag stonden verschillende wijzigingen in de overeenkomsten tussen zorgsectoren en ziekenfondsen op de agenda van de ministerraad van vrijdag 20 januari. De overeenkomsten bepalen onder meer wat de tarieven zijn die de toegetreden zorgberoepen mogen aanrekenen. Een overeenkomst wijzigingen kan via een wijzigingsclausule. De voorziene wijzigingen in diverse zorgsectoren houden rekening met de aandachtspunten die bij de opmaak van de gezondheidszorgbegroting 2023 naar voren zijn gebracht, zoals het selectieve gebruik van de indexmassa of de wil om volop in te zetten op appropriate care. Op die manier wordt de financiering van de “aan te moedigen” verstrekkingen en zorgverstrekkers bevorderd.  

Bovenop deze extra middelen voor elke sector, herinneren we eraan dat 100 miljoen euro in de begroting 2023 is vrijgemaakt voor volledig geconventionneerde zorgverleners, en dit om hun stijgende kosten te compenseren. Zij zullen deze tweede verhoging later in het jaar ontvangen: 

  • 2,2 miljoen voor de bandagisten/orthopedisten, 
  • 1,75 miljoen voor de opticiens, 
  • 2,7 miljoen voor de vroedvrouwen,  
  • 26 miljoen voor de verpleegkundigen, 
  • en 3,7 miljoen voor de logopedisten. 

De minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is verheugd over die verhogingen: “Investeren in gezondheidszorg, is investeren in ons allen. In tijden van onzekerheid is het daarom van fundamenteel belang dat onze gezondheidszorg er staat als een huis. Een huis waar de fundamenten - nu en onmiddellijk - worden verstevigd om mensen te beschermen, zodat ze niet gaan besparen op hun gezondheid. Maar ook een huis waarin we ervoor zorgen dat zorgverleners hun werk op een goede en gezonde manier kunnen doen, en daar ook naar behoren worden voor verloond. En dat doen we. Door in betere lonen te voorzien voor geconventioneerde zorgverleners in verschillende zorgsectoren, precies omdat zij patiënten tariefzekerheid bieden.” 

  

1. Bandagisten/orthopedisten 

BUDGET 2023 = 281.145 duizend euro  

WAARVAN INDEXMASSA = 21.163 duizend euro (8,14% op basis van de prijzen op 01/01/2022) 

Deze indexmassa wordt selectief toegewezen : 

- Bandagisterie:  

- Indexering van 2 % voor het materiaal voor mucovisidose en lumbostaten (= behouden van de tarieven van 01/06/2022)  
- Indexering van 8,31 % voor alle andere verstrekkingen 

- Orthopedie:  

- Indexering van 2 % voor lumbostaten en prefab-LSO (= behouden van de tarieven van 01/06/2022) 
- Indexering van 8,30% voor alle andere verstrekkingen 

  

2. Opticiens 

BUDGET 2023 = 43.690 duizend euro  

WAARVAN INDEX = 3.036 duizend euro (8,14% op basis van prijzen op 01/01/2022) 

Op 1 juni 2022 werden de tarieven uitzonderlijk verhoogd met 2 % voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2022. Deze tarieven (gepubliceerd op 1 juni 2022) zullen behouden worden vanaf 1 januari 2023. Deze verhoging (746 duizend euro) wordt gedekt door een deel van de indexmassa van de sector. 

De resterende indexmassa (2.290 duizend euro) is beschikbaar om projecten in de sector te financieren.  

  

3. Vroedvrouwen   

BUDGET 2023 = 47.436 duizend euro  

WAARVAN INDEXMASSA = 3.509 duizend euro (8,14% op basis van de prijzen op 01/01/2022) 

Deze indexmassa wordt als volgt toegewezen: 

  

Index t.o.v. 1/1/22 

In %  

Budgettaire impact  

In duizenden EUR 

1. Inspuiting   

2,00% 

1 

2. Prenatale zorg  

8,14%  

1.134 

3. Arbeidsfase  

4,00%  

45 

4. Verlossingen  

4,00%  

21 

5. a. Postnatale zorgen t.e.m. dag 5 

5. b. Postnatale zorgen > dag 5 (thuis)  

5. c. Postnatale zorgen > dag 5 (niet thuis) 

2,00%  

13,79% 

8,14%  

239 

1.973 

96 

Reiskosten  

2,00%  

0 

S/totaal  

  

3.509 

Daarnaast worden enkele initiatieven genomen om het welzijn van de zorgverlener te ondersteunen. In dit kader is er 492.000 EUR toegekend voor de verhoging van de honorering van de postnatale zorg op de 5de dag postpartum verleend tijdens het weekend of op een feestdag (+5