Persbericht

Exportverbod voor levensnoodzakelijke geneesmiddelen waarvoor tekort dreigt

Afgelopen vrijdag werd het koninklijk besluit gepubliceerd om de export van bepaalde essentiële, kritieke geneesmiddelen tijdelijk te verbieden op basis van een lijst. Geneesmiddelen op deze lijst kunnen tijdelijk niet langer uitgevoerd worden naar andere landen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil op deze manier paraat staan wanneer ook in ons land de druk op de geneesmiddelenvoorraad verder zou toenemen.

Het verbod zal van toepassing zijn op geneesmiddelen die dringend en noodzakelijk zijn, een grote impact hebben op het leven van de patiënt en waarvan er geen andere vergunde geneesmiddelen met dezelfde therapeutische werking ter beschikking zijn. De onbeschikbaarheid van dergelijk geneesmiddel wordt in dat geval gecatalogiseerd door het Federaal Agenschap voor Geneensmiddelen (FAGG) als ‘waarschijnlijk’ of ‘zeker’ gedurende minstens één maand.

“Het is onze verantwoordelijkheid om de garantie te bieden dat mensen hun behandeling met soms levensnoodzakelijke geneesmiddelen niet onderbroken wordt. Een tijdelijk exportverbod zal daartoe bijdragen”, zegt Frank Vandenbroucke.

Over heel de Europese Unie staan de voorraden van geneesmiddelen onder druk. De minister werkt ook aan een wettelijke basis die de informatie uitwisseling en registratie ten aanzien van het FAGG over de stock aan geneesmiddelen bij apothekers, groothandelaars(verdelers) en de farma-industrie nog verder op punt stelt. Zo kunnen we sneller handelen als een tekort aan een geneesmiddel dreigt. "Ook Europees niveau zal een tand bijgeschakeld moeten worden,” aldus Vandenbroucke.

Het koninklijk besluit vindt u via volgende link: Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad (fgov.be)