Persbericht

Versterking mobiele teams langdurige zorg voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen

Vanaf 1 juli 2023 wordt de capaciteit van mobiele teams voor langdurige zorg voor de opvolging van kinderen en jongeren met psychiatrische problemen versterkt. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, investeert daarvoor 6,8 miljoen euro extra per jaar in de bestaande mobiele teams. Met dit extra budget worden de teams in totaal uitgebreid met 50%. "De mobiele teams komen aan huis en volgen de situatie van het kind of de jongere op de voet, naargelang de zorgintensiteit en zo lang het nodig is. Zo zorgen we er ook voor dat die kinderen en jongeren ook na opname worden ondersteund in hun thuisomgeving en niet langer dan nodig in het ziekenhuis moeten blijven", zegt Frank Vandenbroucke.

De mobiele teams voor kinderen en jongeren zijn een essentiële schakel in onze geestelijke gezondheidszorg, zowel voor crisissituaties als voor langdurige zorg. Deze gespecialiseerde hulp zorgt ervoor dat kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen in hun thuisomgeving worden opgevolgd. Zo hoeft een opname in het ziekenhuis niet langer te duren dan nodig. De mobiele teams zorgen er tegelijk voor dat bedden in het ziekenhuis maximaal worden vrijgehouden voor acute zorg en crisissituaties.

Het huidige budget voor de mobiele teams voor langdurige zorg bedraagt 14,5 miljoen euro per jaar. Met deze bijkomende investering van 6,8 miljoen euro per jaar worden de mobiele teams voor langdurige zorg nu versterkt met 50%. Die investering zorgt ervoor dat we van 107,56 VTE naar 161,34 VTE in 2023, én van 15 naar 22,5 psychiaters (+7,5 VTE). De netwerken geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren kunnen de vacatures nu zo snel mogelijk uitschrijven en invullen. Ook zullen de mobiele teams voor langdurige zorg een deel van de investering kunnen aanwenden voor hun dagelijkse werking.

"Dankzij het goeie werk van de mobiele teams voor langdurige zorg, hoeven kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen niet langer dan nodig in een ziekenhuis verblijven. Die mobiele teams komen aan huis, in de thuisomgeving dus van de kinderen en jongeren. Dat is belangrijk voor hun herstel, en dat doen die teams zo lang het nodig is", zegt Vandenbroucke.

Deze investering past in de grotere puzzel van investeringen en hervormingen van Frank Vandenbroucke in de geestelijke gezondheidszorg, niet het minst voor kinderen en jongeren. Zo investeerde Vandenbroucke eerder al sterk in mobiele teams voor crisisopvang, net als in de versterking van de ziekenhuisdiensten. Daarnaast moet de hervorming in de eerste lijn ervoor zorgen dat we veel sneller problemen kunnen opsporen, om kinderen en jongeren veel sneller gepaste zorg te bieden en ze indien nodig naar gespecialiseerde hulp te leiden.