Persbericht

Opening huisartsenwachtpost Druivenstreek vormt sluitstuk in 20-jarig beleid

Met de opening van de huisartsenwachtpost in Wezembeek-Oppem wordt een belangrijke werf afgerond. Na twintig jaar vormt deze opening immers het sluitstuk in de vorming van de huisartsenwachtposten over heel het land. De wachtpost voor de Druivenstreek zal vanaf 1 september 2023 actief zijn en omvat de gemeenten Hoeilaart, Tervuren, Overijse, Wezembeek-Oppem en Kraainem. Bijna 90.000 inwoners zullen er voor dringende medische hulp terecht kunnen bij 60 huisartsen en veertien huisartsen in opleiding. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke investeert zo’n 625 000 euro, naast de medische honoraria, om deze laatste wachtpost operationeel te maken.

De voorbije twintig jaar is het beroep van huisarts sterk geëvolueerd. Tot 20 jaar geleden stonden huisartsen er vaak alleen voor. Ze werkten vaak enkel binnen de muren van hun eigen praktijk en ook voor de wachten stonden ze er vaak alleen voor, en dat dikwijls in onveilige omstandigheden.

Daar greep Frank Vandenbroucke - toen hij een eerste keer bevoegd minister was - destijds op in door de vorming van huisartsenwachtposten mogelijk te maken. "Met de opening van deze laatste huisartsenwachtpost voor de Druivenstreek is de cirkel rond en is heel het land nu gedekt", zegt Vandenbroucke. "Wie bijvoorbeeld tijdens het weekend of op feestdagen dringende zorg nodig heeft - dat niet kan wachten tot een volgende afspraak bij de huisarts - kan nu overal in het land terecht bij een wachtpost en rekenen op hoogstaande zorg. Ook wanneer je die zorg nodig hebt op onmogelijke uren. De eerste lijn speelt hierin een belangrijke rol, zodat mensen niet meteen naar een spoeddienst van een ziekenhuis gaan."

De organisatie en een goeie werking van de huisartsenwachtposten zijn voor Vandenbroucke essentieel in de ondersteuning van huisartsen bij het opnemen van de wachtdienst. Zo wordt financiering voorzien voor onthaalmedewerkers, een chauffeur met wagen, degelijke infrastructuur, coördinerend personeel en werkingsmiddelen. Door de wachten bovendien collectief te organiseren hoeven huisartsen minder wachten op te nemen, is er meer balans tussen hun werk en privé, en dus ook een groter welbevinden voor de huisarts zelf.

In 2003 opende minister Vandenbroucke de eerste huisartsenwachtpost van het land in Deurne. Met de opening van deze laatste huisartsenwachtpost in Wezenbeek-Oppem staat de teller op 106. Bijna 90.000 inwoners uit de Druivenstreek zullen er voor dringende medische hulp terecht kunnen bij 60 huisartsen en veertien huisartsen in opleiding. Vandenbroucke investeert 625.000 euro, naast de medische honoraria, om de wachtpost voor de Druivenstreek operationeel te maken.

Vandenbroucke investeert nu bijna 50 miljoen euro per jaar in de 106 huisartsenwachtposten, maar daar stopt het niet. Ook de volgende jaren wil hij de huisartsenwachtposten blijven versterken. Zo keurde de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen in juli nog een nieuw financieringsmodel goed dat samenwerking tussen de verschillende wachtposten mogelijk maakt, met inbegrip van weekwachten.

De uitvoering van deze nieuwe financiering betekent nog eens een extra investering van 22 miljoen euro. Op het moment dat ook die samenwerkingsverbanden en de weekwachten uitgerold zullen zijn, gaat het dus over een totale investering in de wachtposten van meer dan 70 miljoen euro per jaar. In vergelijking met 2019 betekent dat bijna een verdrievoudiging van het budget.

"Die samenwerking tussen de verschillende wachtposten, rekening houdende met de lokale context en de zorgnoden voor een bepaalde streek, zal de huisarts opnieuw ten goede komen", besluit Vandenbroucke.

 

Evolutie huisartsenwachtposten in ons land (2003-2023)

Bron: RIZIV (wachtpost@riziv-inami.fgov.be)