Toespraak

Nieuwjaarsfeest FOD Sociale Zekerheid

Het nieuwjaarsfeest van de FOD Sociale Zekerheid is een uitgelezen kans om alle medewerkers te bedanken voor de realisaties van het voorbije jaar en tegelijkertijd vooruit te blikken op de uitdagingen voor het nieuwe jaar. Een uitgeschreven versie van mijn toespraak vindt u hieronder.

Eerst en vooral wil ik benadrukken hoe ontzettend belangrijk ik het vind om hier vandaag, tussen jullie en samen met jullie, te klinken op het nieuwe jaar. En ik denk dat ook Carine en David met hun aanwezigheid datzelfde gevoel zullen onderstrepen. Want het is heel simpel: om concreet uit voeren wat wij op regeringsniveau samen beslissen om mensen te beschermen, kansen te geven, vooruit te doen gaan in het leven, ... lukt nooit zonder eenieder van jullie. Zonder jullie inzet en dagdagelijkse toewijding zouden ze in het buitenland ons land niet kunnen benijden voor wat onze sociale zekerheid vandaag is. Een systeem gebaseerd op een kracht die onverwoestbaar, maar tegelijk ook kostbaar is, met name de kracht solidariteit. En dus moeten we die kracht koesteren, en er samen heel zorgzaam mee omspringen. 

Die zorg vinden we terug in ons Terug Naar Werk-verhaal. In de FOD Sociale Zekerheid vond ik daarvoor meteen een bondgenoot. In de eerste plaats in de ondersteuning van het Nationaal College voor sociale verzekeringsgeneeskunde. Dankzij de ondersteuning door de FOD van de verschillende werkgroepen werd daar al een mooi resultaat behaald in de vorm van de TNW-fiches die ter beschikking gesteld worden van de huisartsen. De ontwikkeling van de rekentool, ondertussen “Jobcalc” gedoopt, is minstens even belangrijk. Door de webtoepassing voor arbeidsongeschikt erkende personen en het BELMOD-model te verbinden, kunnen betrokkenen berekenen welke impact een gedeeltelijke terugkeer naar werk heeft op het gezinsinkomen. Ook in de afhandeling van talrijke andere TNW-KB’s en wetsvoorstellen konden we rekenen op de ondersteuning van de juristen van de FOD. In naam van mijn beleidscellen een gemeend “sorry” alvast voor die keren dat dit moest aan een hels tempo. Ook bij “Mentaal welzijn op het werk” spelen jullie een voortrekkersrol. De FOD SZ begeleidde de sensibiliseringscampagne, host de website en coördineert het federale netwerk “mental health @ work”. Minstens even belangrijk is jullie voorbeeldrol. Ik reken op het management van de FOD om onze dienst verder uit te bouwen tot een plek waar hard en goed gewerkt wordt, maar ook een omgeving waar elke werknemer de beste versie van zichzelf kan zijn.

Vandaag wil ik ook een bijzonder woord van dank richten aan alle mensen die hun steentje hebben bijgedragen aan de hervorming van het kunstenaarsstatuut. Het was een helse rit de voorbije twee jaar, met als voorlopig orgelpunt de goedkeuring in het parlement op 16 december van de ‘Wet tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers’.   

  • Het grootste participatieproces in de geschiedenis van de sociale zekerheid.  
  • Een overkoepelende digitale aanpak met minder administratieve poespas.  
  • Een innovatief wettelijk kader dat sociale zekerheid biedt aan kunstwerkers na de moeilijke COVID-periode.  

De FOD Sociale Zekerheid zorgt ervoor.  

En dat was enkel mogelijk dankzij de tomeloze inzet, de flexibiliteit en de creativiteit van heel mensen hier vandaag aanwezig. De mensen die instaan voor de kunstenaarscommissie, voor het participatietraject en de communicatie, voor het juridische kader, voor de IT, voor de procesbegeleiding, voor het tolken en vertalen, en ga zo maar door. 

We zijn er nog niet. 2023 wordt het jaar van de waarheid voor de opstart van de nieuwe kunstwerkcommissie. Ik blijf rekenen op jullie inzet en passie. En ik zie ook enkele nieuwe gezichten die het team komen versterken: Welkom, jullie weten wat gedaan. 

Tot slot betekent 2023 ook al de voorbereiding van 2024. In de eerste 6 maanden van 2024 zit België immers als voorzitter van de Europese Unie in de cockpit. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2010. Uit eerste hand kan ik getuigen dat een EU-voorzitterschap een bijzondere ervaring en een verrijkend avontuur is. Met alle in de FOD Sociale Zekerheid aanwezige ervaring en expertise spelen jullie – vandaag al – een bevoorrechte en cruciale rol om dit Belgische voorzitterschap mee in goede banen te leiden en borg te staan voor kwaliteit. De voorbereidingen zijn immers al opgestart met een kader, een aantal inhoudelijke beleidskeuzes en de eerste draaiboeken. In 2023 schakelen we nog een versnelling hoger om de plannen, de organisatie van alle evenementen en de verplichtingen van de voorzittersrol verder te concretiseren. Tegelijkertijd blijven jullie de laatste Europese ontwikkelingen en initiatieven nauwgezet opvolgen. Op die manier kunnen we – volgens goede Belgische traditie – een efficiënt en sociaal geïnspireerd voorzitterschap vormgeven

Maar laten we het nog even in 2023 houden. En daarom sluit ik graag af met één cliché, maar het is en blijft écht wel het allerbelangrijkste: ik wens jullie allen een uitstekende gezondheid toe, een heel jaar lang. Ik dank u.