Persbericht

Herwaardering toezichthonorarium geriatrie

Geriaters hebben vanaf 1 februari 2023 recht op een verhoogd toezichtshonorarium gedurende zes in plaats van vijf dagen voor een opgenomen patiënt. De maatregel kadert in de noodzakelijke herwaardering van geriaters. ‘We hebben deze artsen meer dan nodig in het kader van de vergrijzing van de bevolking. Ze worden eveneens geconfronteerd met een oplopende medische complexiteit,’ licht Frank Vandenbroucke, de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid toe.

Geriatrie is een discipline met als hoofdkenmerk de holistische en multidisciplinaire evaluatie, behandeling en revalidatie van de oudste patiënten, per definitie geconfronteerd met polypathologie, polymedicatie en fragiliteit.

Geriatrie-diensten worden geconfronteerd met de paradox van een oplopende medische complexiteit versus een dalende ligduur. Hierdoor zijn meer geriaters nodig per dienst terwijl de inkomsten stagneren. De individuele geriater ziet zijn werkbelasting oplopen, maar zijn inkomsten dalen. Terwijl er een hoge instroom van geriaters nodig is, worden jonge collegae gedreven naar financieel aantrekkelijkere disciplines.

In het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2021 werd daarom een budget van 5 miljoen euro voorzien voor de herwaardering van geriaters. Dit budget werd vrijgemaakt door doelmatigheidsmaatregelen die de medicomut uitwerkte.

Een eerste stap van de herwaardering van geriaters is nu een feit. Geriaters zullen vanaf 1 februari het verhoogd honorarium van zo’n 50 euro krijgen voor het toezicht voor een patiënt op een G-dienst tijdens de eerste zes dagen van opname. Vandaag wordt dit honorarium slechts toegekend voor de eerste 5 dagen, waarna het terugvalt op een verminderd toezichtshonorarium van zo’n 11 euro (tot dag 30). Het KB dat dit regelt, werd gepubliceerd op 30 december 2022.

De kostprijs van deze herwaardering wordt geraamd op 3,961 miljoen euro. Het is de bedoeling het honorarium in een tweede fase op te trekken om tot de vooropgestelde herwaardering van 5 miljoen euro te komen.