Persbericht

1 miljoen extra voor hiv-plan om de UNAIDS-doelstellingen van 2030 te halen

De afgelopen tien jaar heeft België belangrijke vooruitgang geboekt in de aanpak van hiv en is ons land goed op weg om de tussentijdse UNAIDS-doelstellingen van 2025 te halen. Maar zoals blijkt uit de resultaten van het recent gepubliceerde hiv-rapport van Sciensano is er nog ruimte voor verbetering. “Een nationaal hiv-plan is nodig om de UNAIDS-doelstellingen te halen en om ons land écht op weg te helpen om een einde te maken aan de hiv-epidemie tegen 2030. We voorzien 1 miljoen euro extra om kwetsbare personen met een hoog risico o.a. een preventieve hiv-behandeling te bezorgen”, zegt minister Frank Vandenbroucke.

“Uit het jaarlijks hiv-rapport van Sciensano blijkt dat de hiv-epidemie in België, ondanks de successen van de afgelopen jaren, nog niet onder controle is. En dus zijn er extra inspanningen nodig”, zegt minister Frank Vandenbroucke. “We moeten écht een tandje bij steken als het gaat om het verminderen van het aantal nieuwe hiv-infecties en het snel diagnosticeren van geïnfecteerde personen want dat laatste maakt een snelle opstart van de hiv-behandeling mogelijk.”  

Om de aanpak van hiv in België te optimaliseren is een duidelijk beleidskader nodig. Daartoe hebben de hiv-actoren, inclusief mensen met hiv, een voorstel voor een nationaal hiv-plan opgesteld. Na overleg met de gezondheidsautoriteiten van ons land, werd het nationaal hiv-plan op 20 oktober 2022 goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. Dit plan behelst een hele lijst van acties van het blijvend sensibiliseren over seksuele gezondheid, het bewustzijn verhogen over chemseks, het monitoren van seksuele gezondheid door Sciensano, patiënten die niet opdagen voor hun follow-up systematisch contacteren, deskundigheidsbevordering van zorgverleners etc.  

Volgende nieuwe prioritaire actiepunten van het hiv-plan zijn passend om een antwoord te bieden aan de epidemiologische realiteit van hiv in ons land:  

 • Verbeteren van de toegankelijkheid en het gebruik van preventieve hiv-behandeling (PrEP) door personen met een hoog hiv-risico om het aantal nieuwe hiv-infecties te verminderen. In 2021 konden we eens stijging van 32% optekenen van het aantal verkochte preventieve medicatie ten opzichte van 2020. Maar uit het rapport van Sciensano blijkt immers dat de hiv-overdracht bij Belgische mannen die seks hebben met mannen in 2021 opnieuw is toegenomen. Voornamelijk bij de personen zonder ziekteverzekering zien we hier nog heel wat obstakels. Daarom wordt er extra budget uitgetrokken om ook onverzekerde personen met een hoog risico te voorzien in preventieve HIV-behandeling. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de medisch-sociale centra van sekswerkers en de hiv-referentiecentra.   
   
 • Verder werken aan de ontwikkeling van het wettelijk kader voor gecombineerde hiv- en soa-screening door niet-medische zorgverstrekkers. Dat is belangrijk om organisaties op het terrein die zich richten op moeilijk bereikbare doelgroepen nog meer te laten inzetten op vroegtijdige diagnose. Concreet gaat het om het toelaten van de uitvoering van het testen voor Hepatitis buiten het laboratorium (eenvoudige priktest met druppeltje bloed) door niet medische zorgverleners zoals nu reeds het geval is voor hiv-testen.
   
 • Verzekeren van kwaliteitsvolle hiv-zorg met aandacht voor de veroudering van de hiv-patiënten:  
  • Ervoor zorgen dat alle mensen met hiv, in het bijzonder de meest kwetsbare hiv-patiënten, snel toegang krijgen tot de meest aangewezen hiv- medicatie maar ook psychosociale ondersteuning kunnen krijgen. Want naast het medische aspect moet ook een goede levenskwaliteit worden gewaarborgd voor alle hiv-patiënten. We voorzien dit via de HIV-referentiecentra en zullen dit aanbod verder versterken zodat ook patiënten die niet verzekerd zijn, alsnog toegang hebben tot deze behandeling.  
  • Zoals voor andere chronische aandoeningen, garanderen van een optimale zorgkwaliteit vanuit een holistische benadering aangepast aan de leeftijd, inclusief preventie (bv. vaccinaties) en aanpak van complicaties en comorbiditeiten. Concreet budget werd voorzien om de komende jaren sterker in te zetten op de verschillende vaccinaties zoals voor hepatitis, pneumokokken etc. van HIV-patiënten.  

Voor het uitvoeren van het hiv-plan wordt een extra budget van 1 miljoen euro voorzien boven op de financiële ondersteuning die nu reeds gegeven wordt in het kader van de hiv-maatregelen. Het budget zal onder meer gebruikt zal worden voor vaccinaties, de behandeling en het ter beschikking stellen van preventieve hiv-behandeling (PrEP) voor patiënten die niet verzekerd zijn. De experts van het HIV Monitoring Comité zullen ons adviseren over de noden van de prioritaire doelgroepen die gevaccineerd dienen te worden en hoe we die het best zullen bereiken. Op deze manier zal het extra budget van 1 miljoen het meest efficiënt ingezet worden en er mee voor zorgen dat we de UNAIDS-doelstellingen halen.