Nieuws

Persbericht

Aanstelling van de voorzitter van de FOD Volksgezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de voorzitter van de FOD Volksgezondheid.

Persbericht

Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg: samenstelling Toezichtcommissie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de concrete samenstelling van de Toezichtcommissie regelt in het kader van een kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Persbericht

Eierstokkanker toegevoegd aan lijst van vergoedbare ziekten van het Asbestfonds

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele formele aanpassingen regelt in het kader van de erkenning van eierstokkanker door het Asbestfonds.

Persbericht

Sociale bepalingen voor orthopedische technologen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed omtrent diverse sociale bepalingen voor orthopedische technologen.

Persbericht

Energie: uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor werkgevers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat de RSZ toelaat betalingstermijnen toe te kennen voor de bijdragen verschuldigd voor het derde en vierde kwartaal 2022 en voor het eerste kwartaal 2023, zonder toepassing van sancties.

Persbericht

Oprichting van het Virusbankplatform

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toekenning van een subsidie voor het Virusbankplatform, een geavanceerd onderzoeksplatform voor een betere voorbereiding op virale epidemieën en pandemieën.

Persbericht

Benoeming van leden van het beheerscomité van de dienst Fonds voor de medische ongevallen van het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de benoeming van leden van het Beheerscomité van de dienst Fonds voor de Medische Ongevallen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Persbericht

Tijdelijke bijkomende vergoeding voor artsen-specialisten in opleiding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een addendum aan de collectieve overeenkomst over de minimale voorwaarden voor artsen-specialisten in opleiding bindend verklaart.

Persbericht

Scholen als eerste partner voor mentaal welzijn van onze kinderen

We moeten de psychologische zorg bij kinderen en jongeren sneller en dichterbij brengen om zo langdurige psychologische problemen te vermijden. Hoe we dat doen, leest u hier. 
Persbericht

Hervorming van het kunstenaarsstatuut: tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de hervorming van het kunstenaarsstatuut.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.