Nieuwsbericht

Terug Naar Werk-coördinatoren

Werken is zo belangrijk om je goed te voelen, nuttig te voelen ook. Da's meer dan geld verdienen alleen. Maar wie lang ziek is - of geweest is - heeft het ontzettend moeilijk om weer aan een job te geraken. Nochtans willen ze vaak niet liever.
 
Daardoor gaan mensen thuis zich vaak nog slechter, of nog zieker voelen. En dus willen wij daar verandering in brengen: door er actief voor te zorgen dat die mensen wél veel makkelijker en veel sneller weer de stap kunnen zetten naar werk.
 
Hoe? Met Terug Naar Werk-coördinatoren. Zij gaan - wie langdurig ziek is - actief opzoeken, helpen, wegwijs maken én actief begeleiden naar werk. Als dat kan, bij de bestaande werkgever. Maar als dat niet kan, zullen ze even enthousiast te werk gaan om hen te begeleiden naar een andere werkgever. Terug Naar Werk-coördinatoren vullen zo een leemte op en zullen de brug zijn tussen patiënt, ziekenfonds, de behandelende arts, maar ook de VDAB.
 
Er op die manier voor zorgen dat wie wil werken, ook weer kan werken. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid van wie lang ziek is - of is geweest - of voor hun mentaal welzijn, maar uiteindelijk ook de hele samenleving.