Persbericht

Tandzorg beter terugbetaald vanaf 1 september

Vanaf vrijdag 1 september 2023 zullen tandheelkundige ingrepen beter worden terugbetaald. Een van de opvallende wijzigingen is dat alle jongeren tot 19 jaar gratis naar de tandarts kunnen. Bovendien worden de leeftijdsgrenzen voor de terugbetaling van andere mondonderzoeken uitgebreid of zelfs volledig afgeschaft. “Onderzoek toont aan dat gebitsproblemen leiden tot diverse medische én sociale problemen. Daarom blijven we volop investeren in betaalbare en toegankelijke tandzorg”, zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Dit jaar investeert minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke 7 miljoen euro in de tandheelkundige sector. Daarvan wordt nu 5,5 miljoen euro ingezet voor een betere terugbetaling van tandzorg, en dat vanaf morgen, 1 september.  

Dit verandert er vanaf 1 september: 

1) Het jaarlijks mondonderzoek, het parodontaal mondonderzoek en de tandsteenverwijdering worden tot aan je 19de verjaardag volledig terugbetaald, inclusief het remgeld: ze zijn dus gratis. Voordien was dit beperkt tot aan je 18de verjaardag. 

2) Het parodontaal mondonderzoek wordt terugbetaald tot aan je 60ste verjaardag. Tot nu toe was dit beperkt tot aan je 55ste verjaardag. Tot aan je 19e verjaardag hoef je ook geen remgeld te betalen en is het parodontaal mondonderzoek dus volledig gratis; wie 19 jaar geworden is moet wel remgeld betalen.  

 3) De bestaande leeftijdsgrens voor de terugbetaling van het jaarlijks mondonderzoek wordt volledig afgeschaft. Tot nu toe was er geen terugbetaling meer wanneer je 80 jaar was geworden: nu geldt de terugbetaling voor iedereen. Tot aan je 19de verjaardag hoef je ook geen remgeld te betalen en is het jaarlijks mondonderzoek dus volledig gratis; wie 19 jaar geworden is moet wel remgeld betalen.  

Frank Vandenbroucke: “We weten dat er nog te veel mensen in ons land om financiële redenen zelden of nooit naar de tandarts gaan, met alle nadelige gevolgen van dien. Onderzoek wijst uit dat een slechte tandzorg niet alleen problemen in de mond veroorzaakt, maar ook elders in het lichaam. Zo zijn tandproblemen vaak een voorbode voor andere gezondheidsproblemen.”  

“Maar een slecht gebit kan ook tot sociale problemen leiden: zo kan het bijvoorbeeld je kansen op de arbeidsmarkt fnuiken tijdens een sollicitatiegesprek. Om al die redenen blijven we volop investeren in tandzorg. Hierbij leggen we de nadruk op preventie, zodat mensen sneller naar de tandarts gaan, en ook op een betere terugbetaling van meer complexe behandelingen. Kwalitatieve en betaalbare tandzorg is echt belangrijk.”