Persbericht

Nieuw kader verpleegkundig specialist geeft verpleegkundigen perspectief

De ministerraad gaf vanmorgen groen licht voor een ontwerp besluit dat de bevoegdheden van de verpleegkundig specialist vastlegt. ​ Het ontwerp bepaalt de bevoegdheden die zijn toegestaan aan verpleegkundige specialisten door de klinische activiteiten en medische handelingen te specificeren die verpleegkundige specialisten mogen uitvoeren, evenals de voorwaarden waarop ze deze mogen uitvoeren.

“Als we hoogstaande zorg in ons land willen blijven garanderen, hebben we nood aan verschillende functieprofielen elk met hun eigen competentie. Dit komt niet alleen de zorg ten goede, maar zo maken we ook het verpleegkundig beroep aantrekkelijker en stomen we het klaar voor de toekomst”, zegt Frank Vandenbroucke. ​ ​ 

Verpleegkundig specialisten zijn academisch opgeleide verpleegkundigen die voorbereid zijn op een breed takenpakket zowel op klinisch als op wetenschappelijk vlak. Het gaat om bachelor verpleegkundigen met een voortgezette masteropleiding in de verplegingswetenschappen. Deze verpleegkundig specialisten krijgen voortaan een eigen kader, met bijkomende bevoegdheden. ​ Verpleegkundig specialisten werken nauw samen met artsen en andere zorgverleners. Ze werken binnen een heel gespecialiseerd zorgdomein, denk aan wondzorg, oncologie, geriatrie,… 

De zorg voor patiënten wordt alsmaar complexer. Met de vooruitgang van de geneeskunde en de stijgende levensverwachting neemt het aantal mensen met chronische aandoeningen sterk toe. ​ De zorgvraag is daardoor de voorbije jaren blijven stijgen en ook gespecialiseerder geworden. Om de kwaliteit en duurzaamheid van onze zorg te blijven garanderen, hebben we nood aan verschillende verpleegkundige profielen om alle uitwaaierende zorgtaken in te vullen. Minister Vandenbroucke maakt deze legislatuur werk van een brede hervorming om de verschillende verpleegkundige profielen klaar te stomen voor de toekomst én de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten. ​ Dat wil zeggen dat we niet alleen de verpleegkundige profielen onder de loep nemen, maar ook de lijst van verpleegkundige handelingen. ​ ​ 

De uitbreiding van medische handelingen en klinische activiteiten naar verpleegkundig specialisten die vanmorgen groen licht kreeg, dient gekaderd te worden in een visie waarbij continuïteit van zorg en kwaliteit van zorg voorop staan. ​ Innovatieve zorgmodellen, zoals bijvoorbeeld nurse-led care, kunnen de efficiëntie, coördinatie, integratie en samenwerking in ons gezondheidszorgsysteem verbeteren. Hier kunnen verpleegkundig specialisten een mooie rol opnemen en artsen ondersteunen bij de uitvoering van klinische en/of medische activiteiten. ​ Daarnaast zijn ze ook inzetbaar om de zorgverlening te verbreden en te optimaliseren. ​ Meestal werken ze complementair aan de arts. Maar je kan bij een verpleegkundig specialist bijvoorbeeld ook op consultatie komen. ​ Ze vervangen de arts hier niet maar kunnen je bijvoorbeeld voorbereiden op een behandeling of ingreep. ​ 

Twee koninklijk besluiten zullen nu verder uitvoering geven aan de functie verpleegkundig specialist. ​ Deze KB’s geven directe handvaten aan verpleegkundig specialisten, (huis)artsen, leidinggevenden, onderwijs en andere betrokken stakeholders over de invulling van klinische expertenrol. ​ 

De erkenningscriteria die via een tweede KB vastgelegd worden, zijn duidelijk wat betreft opleiding, competenties en overgangsmaatregelen. Daarnaast zorgt het KB voor helderheid over de aard van klinische activiteiten en medische handelingen, en onder welke voorwaarden deze kunnen worden uitgevoerd door de VS. Deze KB’s zijn essentieel in de verdere ontwikkeling en implementatie van verpleegkundig specialisten in de Belgische gezondheids- en welzijnszorg.