Persbericht

Groen licht voor verdere ontwikkeling van sterke voorbeelden van geïntegreerde zorg

Onze gezondheidszorg zet een nieuwe stap vooruit richting geïntegreerde zorg. Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft immers beslist om de komende 2 jaar verder actief aan de slag te gaan met én te investeren in 12 pilootprojecten geïntegreerde zorg - voor onder meer personen met een chronische aandoening - net als in 19 projecten voor alternatieve zorg en ondersteuningsvormen voor kwetsbare ouderen. "Ons huidige zorgsysteem - en de financiering ervan - zijn nog te fel gericht op acute ziekte of kwalen, terwijl de patiënt vandaag nood heeft aan een totaalpakket", zegt Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. "Met deze beslissing kunnen deze projecten - als ze erop intekenen - rekenen op verdere financiering. De ervaringen op het terrein - van zowel zorgverleners als patiënten - zullen ons helpen om het Interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg in een definitieve vorm te gieten."

We leven allemaal langer en gelukkig maar. Maar de vergrijzing en de toename van het aantal mensen met een chronische aandoening stelt ons gezondheidszorgsysteem voor uitdagingen. Zo is de huidige organisatie van onze zorg voornamelijk gebaseerd op de aanpak van acute ziektes en kwalen. "Dat beantwoordt niet meer aan de zorg die vandaag nodig is", zegt Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. "Behalve investeren in onze gezondheidszorg, moeten we ze daarom ook doelmatig hervormen, richting geïntegreerde zorg." 

Concreet betekent geïntegreerde zorg dat we de switch moeten maken - zowel in de organisatie als in de financiering - van acute zorg naar een continuüm van zorg. Dat gaat van bewustmaking om meer gezonde keuzes te maken naar actieve preventie en diagnose, behandeling en revalidatie, tot langdurige opvolging voor personen met een chronische ziekte, en ook palliatieve zorg. "Dat betekent ook dat we veel beter en nog veel meer de brug moeten slaan tussen zorg en welzijn, een bevoegdheid van de deelstaten. De maatschappelijke omgeving van de patiënt moeten we maximaal verbinden met de zorg van de patiënt. Want welzijn is ook gezondheid", zegt Vandenbroucke.  

De manier waarop onze zorg nu georganiseerd is - in aparte hokjes en gefinancierd per prestatie in plaats van een algemeen zorgtraject - voldoet niet langer aan die behoefte. Daarom wordt op dit moment hard gewerkt aan een Interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg, dat begin 2024 rond moet zijn. Dat plan, dat wordt opgesteld in nauw overleg met de deelstaten, moet de basis vormen om geïntegreerde zorg uit te rollen in heel het land, elk binnen zijn eigen bevoegdheid.   

Vandenbroucke: "Maar intussen is het cruciaal dat we ook leren uit de praktijk. Daarom is het belangrijk dat we blijven investeren in projecten die de weg tonen, maar evenzeer de muren identificeren waarop zowel zorgverleners als patiënten nog botsen. Dat kan van herhaalde tot nutteloze administratie zijn, het onvoldoende doorstromen van patiëntengegevens tussen zorgverleners, tot een plotse onderbreking in de keten van zorg die de patiënt nodig heeft. Eveneens kunnen we uit deze projecten leren op welke punten er nog duidelijke afspraken gemaakt moeten worden tussen de federale overheid en de deelstaten."  

Terwijl overlegd wordt over het Interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg kunnen deze projecten nu intekenen voor een verdere financiering voor de komende 2 jaar, goed voor een investering van bijna 18,5 miljoen euro. Zo is Zorgzaam Leuven 1 van de 12 pilootprojecten voor geïntegreerde zorg, voor onder meer chronisch zieken. "Op Maat" (Huis Perrekes) in Geel is dan weer 1 van de 19 projecten alternatieve zorg voor ouderen, en is erop gericht is om ouderen met dementie zo lang mogelijk in hun thuisomgeving te laten wonen.