Persbericht

Extra steun voor huisartsenwachtposten

De huisartsenwachtposten kunnen binnenkort rekenen op versterking in de weekends. De Medicomut bereikte gisteren een principeakkoord over een eerste maatregel om op zeer korte termijn de wachtposten financieel te ondersteunen. “Dit is een belangrijke eerste stap om ervoor te zorgen dat de huisartsenwachtposten de stroom aan patiënten beter kunnen verwerken”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

De laatste tijd zijn er meer en meer signalen over een grote drukte in de eerstelijnszorg, in de spoedgevallendiensten, de ziekenhuizen en de huisartsenwachtposten. Daarom werken we aan een aantal kortetermijnmaatregelen om de huisartsenwachtposten te versterken. De Medicomut bereikte gisteren alvast een principeakkoord over een eerste belangrijke maatregel. Voor een aantal weekends per jaar zullen de wachtposten namelijk hun onthaal gedurende een aantal uren naar keuze (maximum 12u per weekend) kunnen versterken.

De financiering hangt af van de grootte van de wachtpost. Zo worden er 16 weken financiering voorzien voor wachtposten of organisaties van wachtposten met meer dan 10.000 contacten/jaar (contact: consultaties, teleconsultaties en huisbezoeken). Wachtposten met meer dan 20.000 contacten/jaar kunnen rekenen op 32 weken financiering. In totaal schatten we de uitgaven op 330.000 euro. Er zal een communicatie volgen naar de wachtposten waarbij zij met een korte aanvraag de financiering kunnen bekomen.  

De wachtposten kunnen verder ook rekenen op 1 miljoen euro extra om de sterk gestegen salarissen, huur- en energiekosten te compenseren. En dit bovenop de voorziene indexering met 8,24 procent van deze posten in 2023.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: “Huisartsenwachtposten krijgen de laatste weken met een toename van patiënten te maken. We willen daarom op korte termijn een paar maatregelen nemen zodat de wachtposten zich kunnen versterken. De mogelijkheid om iemand extra op het onthaal te posteren gedurende het weekend is een eerste maatregel om ervoor te zorgen dat onze eerste lijn de patiëntenstroom in het weekend beter kan verwerken. Verder trekken we ook geld uit waarmee de wachtposten extra kosten kunnen compenseren. Een belangrijke maatregel in een tijd waar iedereen te maken krijgt met stijgende facturen.”