Persbericht

Bevriezing maximumtarieven ereloonsupplementen in ziekenhuizen verlengd tot 31 december

Gisteravond heeft de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen beslist om de bevriezing van de maximumtarieven van ereloonsupplementen in de ziekenhuizen te verlengen tot 31 december 2023. In mei vorig jaar was al beslist om de bevriezing - een primeur toen - door te voeren tot en met 30 april van dit jaar. "Dat die bevriezing nu tot eind dit jaar verlengd wordt, toont dat alle partners van goeie wil zijn om de huidige, financiering van onze ziekenhuizen anders aan te pakken. Het past in een gezamenlijke filosofie om - in nauw overleg met de artsen-specialisten én de ziekenhuizen - een mentaliteitswijziging door te voeren met een driedubbele doelstelling: (1) patiënten te beschermen tegen hoge facturen, voor zorg in het ziekenhuis en daarbuiten (2) ervoor te zorgen dat artsen-specialisten in ziekenhuizen correct vergoed worden én (3) ziekenhuizen een financieel gezond beleid laten voeren", zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke.

Vandaag beschermen we patiënten nog onvoldoende tegen hoge ambulante facturen en ziekenhuisfacturen. Zo zijn er wettelijk afgesproken tarieven, maar ziekenhuizen mogen kamersupplementen en artsen ereloonsupplementen aanrekenen in bepaalde omstandigheden. In ziekenhuizen dragen artsen een deel van die supplementen af en dus zijn die supplementen voor de ziekenhuizen een bron van inkomsten. Die situatie zorgt er bijvoorbeeld voor dat een patiënt in een eenpersoonskamer in een ziekenhuis, voor eenzelfde behandeling door eenzelfde arts, tot ruim zeven keer meer betaalt dan in een tweepersoonskamer.
 
Die trend moeten we keren, want er zit geen enkele logica in. Bovendien zien we dat de ereloonsupplementen stijgen van jaar tot jaar. Precies om uit die vicieuze cirkel te raken waarin ziekenhuizen en artsen nu al decennialang zitten - én patiënten extra's worden aangerekend - moet de financiering van onze ziekenhuizen hervormd, zodat ziekenhuizen niet langer afhankelijk zijn van de afdrachten van artsen en zodat artsen op hun beurt niet moeten aankloppen bij de patiënt. Onze ziekenhuizen op een betere én rechtstreekse manier door de overheid financieren, maakt dan ook de kern uit van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering van minister Frank Vandenbroucke.
 
Vooruitlopend op die hervorming werd in mei 2022 een eerste, belangrijke stap gezet. Er werd een rem gezet op de verdere stijging van ereloonsupplementen door de maximumpercentages op ziekenhuisniveau te bevriezen. Die bevriezing ging toen onmiddellijk in en gold tot en met 30 april van dit jaar. Tegelijk werd een standstill ingevoerd op de afdrachten van de artsen om ook hen te beschermen. Deze standstill gebeurt op een manier die medische innovatie in samenspraak met ziekenhuizen en artsen mogelijk houdt, maar vermijdt dat artsen de bevriezing van de supplementen moeten betalen. Die regeling van de bevriezing werd gisteravond door het Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen bevestigd én verlengd tot en met 31 december 2023.
Frank Vandenbroucke: “Vorig jaar was het de eerste keer dat de maximumtarieven van ereloonsupplementen bevroren werden. In een periode dat prijzen en facturen snel stijgen, was die bevriezing meer dan welkom. Dat was toen een belangrijke eerste stap. Met de verlenging van de bevriezing tot eind dit jaar onderschrijven alle betrokken partijen nu opnieuw het belang hiervan. De volgende maanden zullen we gebruiken om in nauw overleg met de artsen-specialisten en de ziekenhuizen na te gaan hoe we vanaf 2024 de groei van ereloonsupplementen in ziekenhuizen én voor de ambulante zorg verder kunnen afremmen en onder controle brengen. Dat was een opdracht voor deze regering en dat staat ook zo in het regeerakkoord. Dat betekent dat we samen alle cijfers nauwgezet in kaart moeten brengen met een 3-dubbele doelstelling: (1) patiënten beschermen tegen hoge en onverwachte facturen voor zorg in het ziekenhuis en daarbuiten, (2) ervoor zorgen dat artsen-specialisten in ziekenhuizen correct vergoed worden én (3) ziekenhuizen een financieel gezond beleid laten voeren. Het is dat evenwicht dat we moeten nastreven."
De cijfers (achtergrondinformatie)
 
Het globaal bedrag aangerekende ereloonsupplementen bij ziekenhuisopnames bedraagt 610 miljoen euro op een totaalbedrag aan artsen honoraria van 3,28 miljard euro. Deze ereloonsupplementen stijgen sneller dan de terugbetaling door de ziekteverzekering. De gemiddelde patiëntenfactuur per verblijf (over alle kamers heen) voor een klassieke opname bedraagt 642 euro, waarvan 349 euro aan ereloonsupplementen. Kijken we enkel naar eenpersoonskamers in klassieke opname dan gaat het respectievelijk om 2119 euro waarvan 1438 euro ereloonsupplementen.
 
Het risico om geconfronteerd te worden met zeer hoge ereloonsupplementen neemt voortdurend toe, zowel bij klassieke hospitalisatie als bij daghospitalisatie. Meer dan 11.220 klassieke verblijven overschrijden € 5.000 aan ereloonsupplementen in 2019 (+5% ten opzichte van 2018). Er zijn zelfs 15 patiënten die in 2019 een factuur kregen van meer dan 30.000 euro aan ereloonsupplementen.
 
Er zijn zeer grote verschillen tussen ziekenhuizen. Concreet voorbeeld: het kostenverschil tussen ziekenhuizen is bijvoorbeeld een factor 20 voor een vasectomie in een dagziekenhuis of 2,5 voor een knieprothese.
 
 
Noot: Er bestaat inmiddels een recentere barometer 2022 (gegevens 2020) maar gezien covid geven die een vertekend beeld.