Persbericht

Beleidsnota Sociale Zaken 2022

Waar de gezondheidscrisis door de COVID-19-pandemie in 2021 centraal stond, zal 2022 in het teken staan van onze sociale en economische relance.

Tijdens de pandemie werden zowel de bedrijven en hun werknemers, als de zelfstandigen in de getroffen economische sectoren, ondersteund via extra beschermingsmaatregelen.

De bestaande sociale beschermingsmaatregelen werden maximaal ingezet en aangescherpt waar nodig. Bekende voorbeelden zijn de regeling voor tijdelijke werkloosheid voor werknemers en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Maar tal van aanpassingen werden binnen de sociale zekerheid doorgevoerd om de bevolking, in het bijzonder de kwetsbare groepen, te ondersteunen.

Ondanks de vele maatregelen hebben veel gezinnen het erg moeilijk gehad de afgelopen twee jaar, en heeft de sociale ongelijkheid zich scherper laten voelen bij personen die het voor de crisis ook al moeilijk hadden. Structurele hervormingen om deze ongelijkheid weg te werken, en de meest kwetsbare groepen in onze samenleving beter te beschermen, moeten prioritair zijn voor een welvarend land als België. Het is een pijler in het regeerakkoord en in mijn algemene beleidsnota.

 

Beleidsnota Sociale Zaken 2022.pdf