Persbericht

Beleidsnota Sociale Zaken 2021

Ons land wordt al ruim een half jaar geconfronteerd met de impact van de wereldwijde COVID-19-pandemie, waarvan het einde voorlopig niet in zicht is.

De regering wil niet alleen de door het coronavirus veroorzaakte gezondheidscrisis actief aanpakken, maar wil ook de ermee gerelateerde economische en sociale crisis tegengaan met ondersteunende en duurzame maatregelen. Het is prioritair dat we ervoor zorgen dat de economische en sociale gevolgen van deze pandemie onze sociale samenhang niet ondermijnen.

De sociale zekerheid heeft in de afgelopen maanden voor vele mensen zekerheid geboden. Samen met de bijzondere sociale beschermingsmaatregelen die in het kader van deze crisis werden genomen, heeft ons socialezekerheidssysteem haar rol als economische stabilisator vervuld. Ze heeft er in sterke mate toe bijgedragen dat de sociale impact van de pandemie tot dusver beperkter is gebleven dan in vele andere landen en dat tegelijkertijd onze economie werd ondersteund. Ik zal er over waken dat ons systeem van sociale bescherming die rol kan blijven vervullen, zowel in het verdere verloop van de COVID-19-pandemie als daarna.

Met de regering zetten we een arsenaal maatregelen in de steigers om de relance van onze economie en arbeidsmarkt te faciliteren, waarbij er een voortdurende monitoring zal zijn van de impact van zowel de maatregelen die werden verlengd als van de bijkomende maatregelen.

 

Beleidsnota Sociale Zaken 2021.pdf