Persbericht

Wie tekenen vertoont van een burn-out kan voortaan rekenen op begeleidingstraject op maat

Werknemers die de eerste tekenen van burn-out vertonen, zullen de mogelijkheid krijgen om een gepersonaliseerd begeleidingstraject te volgen om erger te voorkomen. Dit traject is volledig vertrouwelijk en gratis. Zowel de organisatorische componenten (gebrek aan hiërarchische ondersteuning, erkenning) als de individuele componenten (stress, overwerk) van burn-out worden behandeld. Bij zo’n traject zal beroep worden gedaan op professionals zoals artsen, klinisch psychologen, arbeidspsychologen, kinesitherapeuten en preventieadviseurs. De bedoeling is om de uitval te verminderen. “Je goed voelen op je werk is zo belangrijk. En toch hebben sommige mensen het vaak moeilijk”, zegt minister Frank Vandenbroucke, “Wie te kampen heeft met een burn-out moeten we met een gepast traject kunnen begeleiden. Elke werknemer heeft daar recht op.”

Eind vorig jaar stelde Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, de resultaten van het pilootproject voor de begeleiding van werknemers uit de ziekenhuis- en bankensector die geconfronteerd worden met een burn-out. Binnen het pilootproject burn-out spoorde men consequent symptomen op bij werknemers, om erger te voorkomen. Die resultaten waren erg goed. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil deze aanpak nu structureel toepassen in alle sectoren. Dat laat hij weten in het licht van de Europese High Level conferentie over welzijn op het werk die hij organiseert.

Fedris krijgt in totaal 6 miljoen euro voor de verschillende programma’s rond preventie van gezondheidsproblemen op de werkvloer. Er wordt verwacht dat het burn-out programma jaarlijks tot 1.650 mensen zal helpen om zich opnieuw beter te voelen op het werk.

Positieve impact van het traject van Fedris op de gezondheid van de werknemers

Het onderzoek van Fedris, geleid door professoren I. Hansez (ULiège) en L. Braeckman (UGent) sinds 2019, toonde een significante meerwaarde van een aangepast begeleidingstraject op de gezondheid van werknemers. Bij de werknemers die een dergelijk traject volgden werd zowel op lichamelijk als mentaal vlak een verbetering vastgesteld. Die verbetering was ook langdurig. Na zes maanden kon men deze nog steeds vaststellen. Aan het einde van het begeleidingstraject zijn hun burn-out klachten sterk verminderd en in de meeste gevallen zelfs verdwenen. De resultaten weerspiegelen zich ook in een vermindering van de zorgconsumptie (geneesmiddelen, consultaties, medische onderzoeken) tijdens en na het traject. Deelnemers gaven ook aan zeer tevreden te zijn over de kwaliteit van deze gepersonaliseerde behandeling.

Het traject van Fedris had ook een impact op het behoud van werk en de terugkeer naar de werkvloer. Hoewel meer dan de helft van de werknemers in ziekteverlof was op het ogenblik van hun aanvraag tot deelname aan het pilootproject burn-out, heeft een grote meerderheid van hen het werk hervat tijdens of na het begeleidingstraject.

En nu kan elke werknemer kiezen voor begeleiding

Het belang van een gemengde begeleiding waarbij men rekening houdt met zowel de organisatorische als de individuele componenten van een burn-out, lijkt onmiskenbaar. Door zo vroeg mogelijk de door burn-out bedreigde of in een vroeg stadium getroffen werknemers op te sporen, vermijdt men duidelijk erger. Deze werknemers volgen onmiddellijk een multidisciplinair begeleidingstraject, aangepast aan hun behoeften. Het maakt mogelijk ze aan het werk te houden of vergemakkelijkt hun terugkeer naar de werkvloer omdat escalatie wordt vermeden. Ook hun welzijn verbetert, waardoor de risico's en de gevolgen van een langdurige werkonderbreking beperkt blijven.

Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Gepast leren omgaan met spanningen op het werk is een van de belangrijkste uitdagingen van vandaag. Veel werknemers verliezen betekenis of ervaren te veel stress. We moeten werkgevers en werknemers optimaal blijven ondersteunen bij het streven naar meer welzijn op het werk. En net als in alle andere sectoren van de samenleving moeten we onze inspanningen niet alleen richten op de behandeling van problemen, maar ook op preventie en vroege diagnose.

Minister Vandenbroucke maakte eerder tijdens het congres georganiseerd door Fedris in december 2023 bekend dat hij naar de regering stapt met een voorstel om het project structureel uit te rollen: “We moeten elke werknemer met een burn-out een even grote kans geven op een gepast traject.” ​ Die belofte wordt nu waargemaakt. Het voorstel werd goedgekeurd door de federale regering.

Frank Vandenbroucke: “Gezondheid gaat steeds vaker over mentale gezondheid, ook op het werk. Aan elke werknemer die getroffen wordt door een burn-out willen we duidelijk maken dat hij of zij er niet alleen voorstaat. Via een netwerk van partners wil FEDRIS ervoor zorgen dat hulp voor iedereen bereikbaar wordt. Daarbij vormt een terugkeer naar gepast werk het ultiem doel.
 

Meer info over de resultaten van het pilootproject: invoering_van_een_pilootproject_voor_secundaire_preventie_van_arbeidsgerelateerde_psychosociale_stoornissen_-_rapport_van_de_eindevaluatie_-_sec.pdf (fedris.be)