Persbericht

Jongeren uit financieel kwetsbare gezinnen kunnen tot 24 jaar gratis naar de dokter

Vanaf 1 oktober 2023 kunnen jongeren tot en met 24 jaar die omwille van de financiele kwetsbaarheid van hun gezin recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (VT) en waarvoor de huisarts een globaal medisch dossier (GMD) bijhoudt gratis naar de dokter. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, is tevreden met deze stap vooruit: “Het is onze verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk drempels tot de zorg weg te nemen. Deze maatregel is een investering in financieel kwetsbare jongeren. Meer nog, we zorgen via het globaal medisch dossier dat ze jaarlijks goed worden opgevolgd door de huisarts. ​ Dat is essentieel om grotere problemen te voorkomen.”

Financieel kwetsbare mensen hebben in ons land recht op een verhoogde tegemoetkoming. Met het Koninklijk Besluit van 25 juni zorgen we ervoor dat zij tot en met 24 jaar, vanaf 1 oktober, geen remgeld meer hoeven te betalen voor een consultatie bij de huisarts of specialist, wanneer hun huisarts hun gezondheidssituatie opvolgt via GMD. Dit betekent dat ze bij een geconventioneerde niets hoeven te betalen. Een niet-geconventioneerde arts kan wel nog supplementen aanrekenen. ​ 

 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, benadrukt het belang van deze maatregel: “Zorg moet voor iedereen betaalbaar zijn. Financieel kwetsbare jongeren stuiten nog te vaak op hindernissen. Al te vaak stellen ze zorg uit omdat ze hun ouders niet op kosten willen jagen. Het is onze verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk drempels tot de zorg weg te nemen. Deze maatregel is een investering in financieel kwetsbare jongeren. Meer nog, we zorgen via het globaal medisch dossier dat ze jaarlijks goed worden opgevolgd door de huisarts. ​ Dat is essentieel om grotere problemen te voorkomen. Als zorg nodig is, moet de toegang er zijn. Voor alle jongeren.”

 

Met deze maatregel bereiken we een groot aantal jongeren met een verhoogde tegemoetkoming: elk jaar bezoeken er meer dan 400.000 een huisarts en meer dan 315.000 een arts-specialist. Vanaf 1 oktober kan dat dus gratis. Daarvoor is een jaarlijks budget voorzien van 5,5 miljoen euro, in overleg met de artsenverenigingen en de verzekeringsinstellingen. 

 

 

Aantal patiënten 

Remgeld  

(totaal in 000 EUR) 

Remgeld 
(gemiddelde/patiënt in EUR)  

Huisarts 

403.922 

1.750 

4,33 

Arts-specialist 

315.056 

3.735 

11,86 

  

Totaal 

5.485 

 

 

Wat is de verhoogde tegemoetkoming (VT)? 

De verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Het recht hierop wordt automatisch toegekend aan mensen die een sociale uitkering ontvangen. Anderen met een laag gezinsinkomen kunnen de verhoogde tegemoetkoming aanvragen bij hun ziekenfonds. Een patiënt met een verhoogde tegemoetkoming betaalt minder voor gezondheidszorgen, zoals voor een raadpleging bij de dokter, voor een ziekenhuisopname of voor geneesmiddelen. Voor jongeren tot en met 24 jaar is een raadpleging bij de arts nu gratis. ​ 

Wat is een globaal medisch dossier (GMD)?

Het globaal medisch dossier (GMD) is een elektronisch medisch patiëntendossier dat de huisarts aanlegt en bijhoudt. Het bevat alle medische gegevens (operaties, chronische ziekten, etc.) van de patiënt en geeft een totaalbeeld van de gezondheidssituatie. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding voor de patiënt en een beter overleg tussen de artsen. Het ziekenfonds betaalt de kosten voor het GMD volledig terug. Dit is dus volledig gratis. Alle patiënten met een GMD genieten van een hogere terugbetaling voor een raadpleging bij de huisarts. Voor mensen tot en met 24 jaar met een verhoogde tegemoetkoming zal een raadpleging bij de huisarts én bij de arts-specialist nu volledig gratis zijn.