Persbericht

België verbiedt verkoop van alle wegwerp e-sigaretten

België zal vanaf 1 januari 2025 de verkoop van wegwerp e-sigaretten verbieden. Het kreeg daarvoor de goedkeuring van de Europese Commissie. “De wegwerp e-sigaret brengt de maatschappij en milieu veel schade toe. Dit schadelijk product viseert voornamelijk onze jongeren. Ik ben dan ook verheugd dat we dit van de markt kunnen halen”, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Roken is in ons land één van de grootste oorzaken van ziektes en/of een vermijdbaar overlijden. In kader van het antitabaksplan van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werd een batterij aan maatregelen gelost die ervoor moeten zorgen dat mensen enerzijds meer en meer gemotiveerd worden om te stoppen met roken en anderzijds niet beginnen te roken. ​ 

In dit plan werd al vermeld dat we de verkoop van wegwerp e-sigaret willen verbieden vanaf 2025. In 2021 heeft de minister reeds reglementering met een verbod op wegwerp e-sigaretten ingediend bij de Europese Commissie. Dit dossier werd deze week eindelijk goedgekeurd. De verkoop van alle wegwerp e-sigaretten zullen dus verboden worden vanaf 1 januari 2025. Het KB hiervoor is in de maak. België is hiermee het eerste land in Europa dat de verkoop van wegwerp e-sigaretten verbiedt. ​ 

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke: “We streven naar een rookvrije generatie en willen dat mensen, en zeker jongeren, beter beschermd worden en minder in contact komen met tabak of alternatieve rookmiddelen. Met deze maatregel zorgen we ervoor dat we een enorm schadelijk product, dat tevens goedkoop is en daarom aantrekkelijk voor jongeren, van de markt halen. Met België spelen we hier Europees een voortrekkersrol om de macht van de tabakslobby te breken. Dit is een volgende mijlpaal in onze strijd tegen tabak.” ​